#7: Lina Thomsgård


Det svåra sjunde avsnittet! Här är VÄRVET igen, en jävla podcast om att jobba med underhållning – bland annat. 


För mer av PR-geniet Lina Thomsgård, kolla här till exempel. Eller hens Twittels! För mer VÄRVET, kolla Facebook eller Twitters.


/K Triumf