#25: Sigge Eklund

Det svåra tjugofemte avsnittet! Här är VÄRVET igen, en podcast om att jobba med underhållning – bland annat. 


För mer av Sigge, kolla hans twittels! Eller lyss till hans podcast (PC-artad länk)! För mer VÄRVET, kolla Facebook eller Twitter.


/K Triumf