#17: Simon Gärdenfors

Det svåra sjuttonde avsnittet! Här är VÄRVET igen, en jävla podcast om att jobba med underhållning – bland annat. 


För mer av Simon Gärdenfors, kolla hans blogg eller twittels! För mer VÄRVET, kolla Facebook eller Twitter.


Eller gå in och sponsra oss här!


/K Triumf