#16: Annika Lantz


Det svåra sextonde avsnittet! Här är VÄRVET igen, en jävla podcast om att jobba med underhållning – bland annat. 


För mer av Annika Lantz, kolla hens Twittels! För mer VÄRVET, kolla Facebook eller Twitter.


/K Triumf