Så här ligger det till - om vibrationer

Visste du att fingrar har "ögon"? Catarina Nordander, överläkare och expert på vibrationsskador påstår i alla fall detta. Denna typ av skador ökar vilket bekymrar Catarina. Vilka får vibrationsskador och varför? Går det att bota? Får man en skada eller en sjukdom egentligen? Vilka yrken ligger i riskzonen?I det andra avsnittet ur Region Skånes podserie från Arbets- och miljömedicin Syd (Region Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg) besvarar Catarina Nordander frågor i ämnet.