Varför podcast-annonsering?

Podcasts är ett av de mest slagkraftiga annonsmedierna som finns.

Ta reda på varför

Podcasts är ett av de mest slagkraftiga annonsmedierna som finns.

Ta reda på varför

Det mest intima mediet som når de mest engagerade lyssnarna

Poddar är ett intimt medium på många sätt – du når konsumenterna på ett personligare plan än vad du gör i traditionella format som TV eller radio.

Det talade ordet ökar engagemanget och leder till mer aktiv lyssning.

Lyssnare gör aktiva och medvetna val när det kommer till podcastinnehållet de konsumerar – vilket de dessutom kan välja att lyssna på var och när de själva vill.

Podcasts når både mainstream och mer nischade målgrupper.

Data och insikter

Lägre annonsbelastning. Högre engagemang.

Jämfört med TV och radio så präglas podcastannonsering av en betydligt lägre annonsbelastning.

Det innebär ett större utrymme för varje enskilt varumärke i avsnitten, mindre brus och lyssnare som är mer mottagliga för ditt budskap.

Data och insikter

Reklam man inte spolar förbi.

Podcastannonser är integrerade i berättelser på ett sätt som gör att de upplevs som mindre störande – lyssnare brukar inte hoppa över dem lika ofta som de gör i andra medier.

Hittar du inte det du letar efter?

Jag är

intresserad av

Ta mig vidare