Självklart

By Mia Törnblom & Christina Stielli

Är en generös, varm, djup, meningsfull, ytlig, rättvis, orättvis, rolig och ibland sorglig podcast om konsten att vara människa.

Varje vecka kommer Mia Törnblom och Christina Stielli grotta ner sig i självledarskapets utmaningar och möjligheter. 

Health
Health/Self-Help
Society & Culture

Episodes