Daniel Brodecki - Storytelling

Daniel berättar helt oredigerat och personligt varför MindClub har startats och vilka värderingar som ligger bakom skapandet av en community.
Följ MindClubs podcast och resa där vi intervjuar intressanta personer som är engagerade och intresserade av ett helhetsperspektiv på välmående. Mycket av samtalen handlar om hur vi vill att MindClubs community ska formas, alltså är det inga exakta sanningar.

MindClub

Sveriges första mentala gym är här. Vår vision är att skapa optimala förutsättningar och verktyg för långsiktigt välmående. Följ utvecklingen i vår podcast där vi intervjuar olika nyckelpersoners syn på träning för både hjärnan och kroppen.

Education
Health
Sports & Recreation