Militärt med Gyllenhaal - Avsnitt 23: Ett halvt år – ett helt liv

I avsnittet "Ett halvt år – ett helt liv" träffar Lars Gyllenhaal Magnus Ernström, som 1993 vid 24 års ålder deltog som FN-soldat i Bosnienkriget. I avsnittet berättar Magnus om boken som han 20 år efter missionen påbörjade, och som numera är hans romandebut. Deltagandet i FN-bataljonen ser han som en förmån och ett unikt skeende – att få insikt i Sveriges största militära utlandsinsats. Han insåg att här fanns en historia som måste berättas. Några författardrömmar har Magnus inte haft; det var denna historia som fick honom att skriva, inte skrivandet som gav honom en historia.

Militärt med Gyllenhaal

Lars Gyllenhaal är militärhistoriker, rysslandsexpert, författare och ansvarig för Pennan & Svärdets populära artikelserie "Militärt".
Gyllenhaals podcast handlar om modern militär historia, med ett svenskt fokus.Besök Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb Pennan & Svärdet på www.pennanochsvardet.se.

Society & Culture
Society & Culture/History
News & Politics
Arts
Arts/Literature