MediaPuls - Episode 26 : Nils Apeland om Makt, innflytelse, renommé og omdømme

Wikipedia definerer et omdømme som vurderingen av andre og egen evne til å dømme, og ha dømmekraft. Begrepet er mye brukt av PR- og kommunikasjonsbransjen, og bransjen er ofte uenige med hverandre om hva et omdømme er, og om det egentlig er viktig. Samtidig er den samme bransjen ofte enige om at det å ivareta en organisasjons omdømme gjennom strategisk kommunikasjon, en av de fremste oppgavene.

Med internett og sosiale medier har kommunikasjon mer enn noen gang blitt åpent og transparent, og i så måte blir det kanskje enda viktigere - og vanskeligere å jobbe med eget omdømme - om man ikke inkluderer sosiale medier inn i den strategiske kommunikasjonen. Til å diskutere makt, innflytelse og omdømme har vi fått besøk av kommunikasjonsrådgiver, forfatter, blogger, foredragsholder og ekspert på nettopp omdømme - Nils Apeland.

Nils er selvstendig næringsdrivende og eier av kommunikasjonsbyrået Bedre Kommunikasjon. Han er assosiert partner i First House, og underviser i PR-fag på Høyskolen Kristiania. Nils ble tildelt Årets hederspris av bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere under Gullkorn 2007.

Vi spør blant annet om digitale kanaler og kanskje spesielt sosiale medier har endret hvordan virksomheter jobber med å bygge, styrke og vedlikeholdet omdømmet sitt?

Takk for at du lytter til MediaPuls. Du finner Hans-Petter og Marius på http://HansPetter.info og http://Helt.Digital. Vi hadde satt veldig stor pris på om du vil abonnere og rate oss på iTunes. Alle episoder legges ut fortløpende med lenker til alt vi har snakket om på http://Mediapuls.no.

MediaPuls - Din puls på mediabransjen.

MediaPuls er en podcast av og med Marius Karlsen og Hans-Petter Nygård-Hansen. MediaPuls tar for seg den norske og internasjonale mediabransjen. MediaPuls vil se nærmere på innovasjon, disrupsjon, trender og endringer som berører alle som er opptatt av mediabransjen direkte og indirekte.

Business
Business/Business News
Business/Management & Marketing
Education/Educational Technology
News & Politics
Technology/Podcasting
Technology/Tech News
Technology/Gadgets