MediaPuls - Episode 11 - November 2015

Hans-Petter er i Tromsø og spiller inn MediaPuls for første gang i samme rom som Marius. I episode 11 diskuterer vi podcaster og podcasting. Hvorfor og hvordan podcaste, og hvilke podcaster vi hører på. Norsk podcasting har vokst kraftig i 2015, vil vokse enda raskere i 2016.

MediaPuls - Din puls på mediabransjen.

MediaPuls er en podcast av og med Marius Karlsen og Hans-Petter Nygård-Hansen. MediaPuls tar for seg den norske og internasjonale mediabransjen. MediaPuls vil se nærmere på innovasjon, disrupsjon, trender og endringer som berører alle som er opptatt av mediabransjen direkte og indirekte.

Business
Business/Business News
Business/Management & Marketing
Education/Educational Technology
News & Politics
Technology/Podcasting
Technology/Tech News
Technology/Gadgets