Episode 58 - Tillitsundersøkelsen 2016

Hvem stoler vi på? Eller hvem stoler vi ikke på? Kampen om troverdigheten har aldri vært større. Medier, offentlige og private virksomheter, organisasjoner, ledere, politikere, fageksperter, bloggere, kjendiser og idrettsprofiler kjemper alle om tillit i en befolkning som sliter med å orientere seg i en informasjonsjungel med altfor mange valg. I en kaotisk mediehverdag blir tillit og troverdighet viktigere for å stå ut og nå frem med det man har på hjertet.

TNS Gallup har på oppdrag fra Trigger kartlagt tilliten til de mest fremtredende aktørene i norsk offentlighet for å finne ut hvem vi stoler på, og hva som skal til for å bli en aktør de har tillit til. MediaPuls inviterte daglig leder i Trigger, Preben Carlsen, for å diskutere Tillitsundersøkelsen nærmere. Kan vi stole på tallene bak undersøkelsen? Er tilliten virkelig så liten som funnene skulle tilsi, eller er vi forutinntatte når vi skal vurdere tillit?

Takk for at du lytter til MediaPuls. Du finner Hans-Petter og Marius på http://HansPetter.info og http://Helt.Digital. Vi hadde satt veldig stor pris på om du vil abonnere og rate oss på iTunes. Alle episoder legges ut fortløpende med lenker til alt vi har snakket om på http://Mediapuls.no.

MediaPuls - Din puls på mediabransjen.

MediaPuls er en podcast av og med Marius Karlsen og Hans-Petter Nygård-Hansen. MediaPuls tar for seg den norske og internasjonale mediabransjen. MediaPuls vil se nærmere på innovasjon, disrupsjon, trender og endringer som berører alle som er opptatt av mediabransjen direkte og indirekte.

Business
Business/Business News
Business/Management & Marketing
Education/Educational Technology
News & Politics
Technology/Podcasting
Technology/Tech News
Technology/Gadgets