Episode 2: - Oljeselskapene bruker samme taktikk i dag som i 1986

Vi må tilbake til offshore service-rederienes spede barndom for å finne noe som ligner på dagens krise. Mye er likt, men det er også noen vesentlige forskjeller. Vi sammenligner dagens situasjon, med krisen for 30 år siden.