Magnus och Peppes podcast

By Magnus Silfvenius Öhman, Jeanette Öhman
Magnus Silfvenius Öhman och Jeanette Öhman ger dig Din Reality Check på feminism, journalistik, trender och världen du lever i – en gång i veckan – direkt från Santa Monica, Los Angeles.
Feat. Helsingfors & Stockholm
Society & Culture

Episodes