Ljudet av en dagordning

By Idealistas
Tidskriften Kurage och Idealistas Förlag arrangerar då och då samtal om frågor som rör civilsamhället, ideellt ledarskap, föreningslivets utveckling, etc - detta är ljudupptagningar från dessa träffar! #ideellt #folkbildning #ledarskap #civilsamhälle #folkrörelse
Government & Organizations
Government & Organizations/Non-Profit
Business
Business/Management & Marketing
Society & Culture

Episodes