03. Rafael Donner

Att vara en son bakom ett moln, att slå ihjäl en en tupp i Nya Zeeland och att ha skrivit en bok om livet.