067-Att uppfostra ett barn

Vi träffar Lars H Gustafsson, åttabarnspappan, barnläkaren och forskaren som bland annat skrivit böckerna Växa- inte lyda och Relationsrevolutionen. Vi pratar om föräldraskapet i praktiken och Lars berättar om hur barn och förälder utvecklas i samspel med varandra och vi går djupare i kärnan av föräldraskapet: Närhet, uppmuntran och gränssättning. Sen passar Helena och Lina på att prata av sig lite om hur de egentligen mår och dricka lite bubbel!