Samarbete med Patrik Lindenfors

Utifrån ett biologiskt perspektiv brukar samarbete uppkomma p.g.a. släktskap och egen vinning. Alla levande varelser är programmerade till att föra sina gener vidare. Men vi människor skiljer oss ganska kraftigt från djur vad gäller samarbete och interaktion med vår omgivning. Vi gör regelbundet tjänster åt människor som vi inte känner och med människor vi aldrig kommer möta igen. Beteenden som talar emot våra biologiska grundbeteenden. Vad beror egentligen det på? Svaren verkar finnas i två processer som skapat människan: biologisk och kulturell evolution. Gäst är Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi och författare till boken "Samarbete". Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!