Kulturspegeln

By Kulturspegeln
Vad rör sig i huvudet på personer som skapar eller konsumerar kultur och media? Kulturspegeln är ett försök att navigera mellan nu- och dåtidens allehanda kulturyttringar, och resan tar hellre omvägar än genvägar.
Society & Culture

Episodes