Kulturspegeln

By Kulturspegeln
Är viss kultur viktig och annan inte? Vad rör sig i huvudet på personer som skapar och konsumerar kultur och media? Kulturspegeln är ett försök att navigera mellan nu- och dåtidens allehanda kulturyttringar, och resan tar hellre omvägar än genvägar.
Society & Culture

Episodes