Investor Relations

(In Swedish)

  • Årsredovisning Acast AB 2017 (download)
  • Fullmakt årsstämma 2018 (download)
  • Kallelse årsstämma 2018 (download)
  • Kallelse årsstämma 2018 bilaga 1 (download)
  • Kallelse årsstämma 2018 bilaga 2 (download)
  • Kallelse årsstämma 2018 bilaga 3 (download)
  • Kallelse årsstämma 2018 bilaga 4 (download)
  • Kallelse årsstämma 2018 bilaga 5 (download)