Avsnitt 12 - Marie Silkeberg

Avsnitt 12 med poeten, översättaren och dramatikern Marie Silkeberg. Aktuellmed diktsamlingen ”Atlantis”.Vi samtalar om bland annat att skriva för att existera och språket som
materiell i sig själv. Det svåra men också viktiga med att översätta Claudia
Rankines ”Medborgare”. Och att som första kvinnliga professor på Akademien
Valand hitta en spricka i muren och fortsätta slå på den.