# 9 Johan Mårtensson: neuropsykolog och hjärnforskare

Med elever från Försvarets tolkskola som testgrupp, har Johan Mårtensson och hans forskarteam undersökt vad som händer i hjärnan när man lär sig ett nytt språk. På bilder tagna med en extremt känslig MR-scanner har de kunnat se hur hjärnan växer, men också hur den utvecklas olika och på olika ställen, beroende på hur svårt man har för språkinlärning. I ett påbörjat forskningsprojekt tittar de även på hjärnaktivitet hos språksvaga - t ex de med dyslexi - för att hitta effektivare sätt att hjälpa dem på.