# 12 Charlotte Hagström: etnolog och namn-, ritual- och cykelforskare

Kan namnet våra föräldrar ger oss påverka vem vi blir och vilken riktning livet får? Vad säger ett lands cykelkultur om samhällets attityder i övrigt och vilken betydelse har cykeln i olika faser av våra liv? Vad driver den systematiska samlaren att ordna och strukturera sina samlingar och sist men inte minst: vad utmärker ritualen fredagsmys?