# 10 Kerstin Johannesson: professor i marinekologi och havsforskare

Marinbiologen Kerstin Johannesson är expert på våra svenska kusthav - Västerhavet och Östersjön. Hon ifrågasätter den traditionella synen på havet som en intakt miljö och tycker havet borde brukas mer differentierat på samma sätt som landbacken.Kerstin Johannessons forskning utgår från den marina forskningsstationen på Tjärnö i norra Bohuslän, som hon basar över från och med 2018. Hon berättar också varför torsken är så viktig för våra havsmiljöer, vad biologisk mångfald tillför och varför sälar gynnar skaldjursfisket.