Fjärde Uppgiften Podcast

By Fjärde Uppgiften
Löpande läggs intervjuer ut med svenska forskare. Samtalen ska präglas av nyfikenhet och seriositet. Fjärde uppgiften är oberoende från alla lärosäten och kan därför fritt välja forskare att intervjua utifrån kompetens, kommunikativ förmåga och aktualitet på forskning.
Science & Medicine
Technology
Society & Culture/Philosophy
Science & Medicine/Social Sciences
Science & Medicine/Natural Sciences
Government & Organizations/Non-Profit
Education/Educational Technology

Episodes