Hva gjør at en lov fungerer?

#Metoo-Kampanjen avdekket at seksuell trakassering skjer i stor stil. Dette til tross for at seksuell trakassering er forbudt ved lov. Hvordan kan noe som er ulovlig være så utbredt? Hør rettssosiolog Vikram Kolmannskog og Anine Kierulf, fagdirektør i Norges nasjonal institusjon for menneskerettigheter, fortelle oss hvorfor lover ikke alltid det er nok.

Er det lov?

Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det vi hører om i media, som politikerne snakker om og som vi mener noe om, som faktisk er jusrelatert? Omtrent alle sider av livet og samfunnet vårt reguleres av lover og regler, men hvor mye vet vi egentlig om det? Ved å snakke med eksperter om dagsaktuelle temaer, ønsker Marianne Reinertsen å bringe jusen til folket!

News & Politics
Science & Medicine/Social Sciences