Holder freden i Øst-Asia under Trump?

Kina, Korea, Kambodsja og Vietnam var verdens blodigste slagmarker i mange tiår. Så sluttet de å krige, og Øst- Asia har vært en av de fredeligste regionene i verden de siste 30 årene. Nå kommer Donald Trump og ypper til bråk med både Kina og Nord- Korea. Kan han ødelegge freden? mv; Nils Petter Gleditsch, statsviter og fredsforsker ved Institutt for Fredsforskning PRIO, Stein Tønnesson, fredsforsker og leder for East Asia Peace program ved Uppsala Universitet i Sverige, og statsviter Eirik Torsvoll, ekspert på sikkerhetspolitikk i Asia- Stillehavsregionen og førstekonsulent ved PluriCourts på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Programleder: Ellen Wesche Guttormsen.