Tryckfallssjuka, incidenter och PFO med dr. Hans Örnhagen

Gäster idag är dykläkare Hans Örnhagen samt Tomas Asp som haft flertalet incidenter och slutligen ett konstaterat PFO. I avsnittet berörs även ämnen som vätskeandning, HPNS, koldioxid och akut tarmtömning :-)