97. Fetmaepidemin, individen eller samhällets ansvar?

Vi pratar om eskalerande fetma i samhället (och för all del, världen) och pratar om vems ansvaret egentligen är. Mitt? Ditt? Arbetsgivarens? Samhällets? Ingens?
Detta är under alla omständigheter en oerhört aktuell och angelägen fråga och vi har SJÄLVKLART en åsikt i frågan.
Gött uppsnack bjuder vi dessutom på. Bonus!