94. Om stress och utmattningssyndrom

En av vår samtids stora farsoter; stress! Och ett av vårt moderna samhälles största utmaningar; utmattningssyndrom! Friskt debatterade och uppmärksammade i media men vad är egentligen roten till de här problemen? Vad är stress och hur påverkar det oss? Och framförallt; hur kan vi skydda oss, motverka och förebygga det? Ackompanjerade av skånska vinterstormvindar tar vi ett djupt kvällssamtal om det här.
Ett annat problem, om än inte med samma dignitet, är den synnerligt förfulande belysning som plågar vårt svenska folk i offentliga omklädningsrum. Vi manar till folkuppror över Förfulningskommittéens sammansvärjning att dränka oss i den här Landstingsbelysningen! Rekordlångt uppsnack, till glädje för både er och oss. Som en långfilm, fast bättre!