Sex och cancer - hur funkar det?

Det kan vara svårt att känna lust till närhet och sex efter en dränerande sjukdomsperiod. Men det finns hjälp att få. Tina Hungelin och Karin Eriksson har länge arbetat inom vården för att hjälpa patienter att hitta tillbaka till sin sexualitet efter en cancerbehandling. 

Cancerfondens podd – känslomässigt stöd och kunskap om cancer

Varje år drabbas över 60 000 personer i Sverige av cancer, det betyder att mer än var tredje person kommer att få en cancerdiagnos någon gång i livet. Behovet av känslomässigt stöd och kunskap är därför stort. Cancerfondens podd vänder sig till dig som på något sätt berörs av cancer. Lyssna till patienter, närstående och sakkunniga som delar tankar och kunskap – om ämnen som berör.

Health
Science & Medicine/Medicine