”Man behöver kärlek, stöd och omtanke”

Hur går det till när man berättar för sina kollegor och familjen att man har fått en cancerdiagnos? Hur ska man bete sig och vad ska man säga? Christina och Bitte berättar i Cancerfondens podd om sina erfarenheter.

Cancerfondens podd – känslomässigt stöd och kunskap om cancer

Varje år drabbas över 60 000 personer i Sverige av cancer, det betyder att mer än var tredje person kommer att få en cancerdiagnos någon gång i livet. Behovet av känslomässigt stöd och kunskap är därför stort. Cancerfondens podd vänder sig till dig som på något sätt berörs av cancer. Lyssna till patienter, närstående och sakkunniga som delar tankar och kunskap – om ämnen som berör.

Health
Science & Medicine/Medicine