Global Agenda S01E03: Om målet att ingen ska behöva dö på grund av något som går att förebygga

Global Agenda avsnitt tre handlar om att nå en värld där ingen ska behöva lita eller dö på grund av något som går att förebygga.
Jag pratar i det här avsnittet med Tobias Alvén, barnläkare och forskare i global hälsa vid Karolinska Insitutet, han är också ordförande för Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa. Han har under de senaste femton åren forskat och undervisat över hela världen, och är för närvarande involverad i projekt ibland annat Etiopien, Sverige, Uganda och Vietnam.