1. "Jag sitter vid nationalencyklopedin"

EN BUSRINGNINGSPOD. Christofer ringer klubbchefen Joel Ighe men lyckas byta dialekt mitt i. Hanna är rädd för bussar, My har glömt ett gravidtest på tåget och Amanda sitter gömd på ett bibliotek.

Abonnenten du söker

EN BUSRINGNINGSPOD. Amanda, My, Christofer och Hanna busringer högt och lågt.

Comedy